Alle leden ontvangen in oktober de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering die in november wordt gehouden. Ledenvergaderingen zijn in het algemeen niet zo populair. Maar die van ons wel! ? Er komt altijd een redelijk trouwe groep leden – veelal mannen – op onze toch wel heel speciale avond af.

 

 

Er worden zeker wel serieuze zaken besproken, maar er wordt ook erg veel gelachen.

 

 

Na de vergadering is er altijd de verloting. Bij binnenkomst ontvangt ieder lid een nummertje. Twee leden verrichten op spontane wijze de vaak hilarische trekking.
Na de loting wordt als vast onderdeel een oud biljartspel gespeeld. Het Potspel.

Het aantal vrouwen dat de vergadering bezoekt is niet groot, maar toch wist in 2018 uitgerekend een vrouw het Potspel te winnen. Gefeliciteerd!

Volledige uitslag Potspel 2018:

1e prijs: Yvon Eras
2e prijs: Jos Aerts
3e prijs: Tinus Vergeer