Schaatsen op natuurijs is op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. De voordracht die schaatsbond KNSB daartoe had ingediend is enkele jaren terug gehonoreerd.

”Schaatsen op natuurijs zit zo in het DNA van de Nederlander, dat het in feite al cultureel erfgoed was.”

Immaterieel Erfgoed is een nieuwe tak van erfgoed sinds Nederland in mei 2012 het UNESCO-verdrag over immaterieel erfgoed ondertekende. Het gaat om een cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven en zich uit in tradities, rituelen en gewoonten.
Schaatsen in Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis. Volgens de KNSB dateren de oudste ‘ijzers’ die zijn gevonden uit de dertiende eeuw. Aanvankelijk schaatste men om van A naar B te komen. In de loop der jaren werd het een vorm van vermaak.

Generaties
”Nergens in de wereld wordt zo massaal bezit genomen van het (natuur)ijs als in Nederland. Al eeuwen. Dat zal ook altijd zo blijven. Wij als schaatsbond blijven ons ook maximaal inzetten om schaatsen door te geven aan volgende generaties.”

Volgens de KNSB zou leren schaatsen net zo gewoon moeten zijn als leren lopen, fietsen en zwemmen.
Bron: nu.nl/cultuur-overig/schaatsen-natuurijs-lijst-immaterieel-cultureel-erfgoed

De Haastrechtse IJsclub vertaalt dat in haar missie:

“Schaatsen op natuurijs is
Hollands Immaterieel Erfgoed
dat we willen behouden, bewaken
en overdragen”

En in haar visie:

“Omdat de temperatuur op aarde stijgt en de kans op strenge winters afneemt, moeten we op andere manieren ons best doen om de beleving van ‘schaatsen op natuurijs’ door te geven aan volgende generaties.
Via samenwerking in dorp en regio ontplooien we initiatieven die raakvlakken hebben met onze belangrijkste activiteit: het prepareren van een veilige ijsbaan op de Voorboezem en/of de Jan Faaij Landijsbaan.
De Haastrechtse IJsclub bereidt zich altijd voor op de komende vorstperiode!”

Samenwerking met de basisscholen
Aangezien er soms maar enkele dagen vorst is, moet zo snel mogelijk gehandeld worden door scholen nadat zij het bericht hebben ontvangen dat de kinderijsbaan open is. De Haastrechtse IJsclub wil een coördinator namens de scholen benaderen om dit onder de aandacht van de scholen te brengen. Samenwerking tussen basisscholen en de Haastrechtse IJsclub is nodig. Het kan best zijn dat er niet snel een nieuwe gelegenheid komt. We (school en ijsclub) moeten elke kans pakken die zich aandient.